Znajdź inwestycje/dewelopera w całej Polsce

Inwestycje na łódzkich osiedlach

Inwestycje na łódzkich osiedlach

Fot.: www.profitdevelopment.com.pl

Na 2014 r. zaplanowano w Łodzi liczne prace, mające na celu modernizację wyglądu wielu łódzkich dzielnic. Łącznie zaakceptowano aż 220 projektów na łączną kwotą 30 milionów złotych, które mają zostać zrealizowane w bieżącym roku. Największe zmiany czeka 5 łódzkich dzielnic: Bałuty, Górna, Polesie, Śródmieście i Widzew. W ramach prac zostaną wyremontowane drogi, ulice i chodniki, naprawione ma zostać oświetlenie, a wielu miejscach powstaną place zabaw dla dzieci czy obiekty rekreacyjne. Miasto stanie się atrakcyjniejsze zarówno dla mieszkańców, jak również potencjalnych inwestorów. Jak zmieni się oblicze Łodzi w 2014 r.?

Zmiany na osiedlach
Mimo tego, że modernizacja łódzkich osiedli obejmie w 2014 r. całe miasto, największą intensywność prac modernizacyjnych będzie można zaobserwować w następujących dzielnicach Łodzi:

1) Bałuty: na Bałutach zaplanowano zakup i instalację elektronicznych tablic informujących o czasie przyjazdu tramwajów oraz montaż koszy z workami do wyrzucania zwierzęcych odchodów na terenach zielonych i blokowiskach. Zaplanowano także poprawę stanu infrastruktury rekreacyjnej i komunikacyjnej w Lesie Łagiewnickim, rewitalizację Parku im. Mickiewicza oraz odnowy Teofilowej, która zakłada m. in. stworzenie placów zabaw oraz postawienie w tym miejscu sprzętów sportowych, ławek i stolików.

2) Górna: na Górnej zaplanowano modernizację Parku „Stawy Jana”, gdzie zostaną utwardzone i oświetlone alejki parkowe, zakupione i zainstalowane zostaną elementy małej architektury, a także wymieni się zdewastowane urządzenia na placu zabaw. Dodatkowo w parku pojawi się sezonowy sklep z napojami i przekąskami, wyremontowana zostanie scena i widownia, zagospodarowana zostanie również „dzika górka”, a zieleń parkowa zostanie uporządkowana. Zmodernizowany i rozbudowany zostanie również budynek i baza sportowa SP 51, a budynek Miejskiej Przychodni „Tatrzańska” zostanie poddany termomodernizacji.

3) Polesie: na Osiedlu Kozieny zainstalowane zostaną kosze na psie odchody. Przy SP 26 powstanie ogólnodostępne boisko wielofunkcyjne. Zbudowany zostanie mini parking rowerowy dla „Sześciu Wież”. Oświetlony zostanie Park na Zdrowiu, a na Małym Smólsku powstanie otwarty plac zabaw dla dzieci. Modernizacji zostanie poddane również Lodowisko Retkinia, które zostanie rozbudowane w taki sposób, że z obiektu będzie można korzystać również poza sezonem zimowym.

4) Śródmieście: przy Zespole Szkół Gastronomicznych zaplanowano budowę wielofunkcyjnego boiska. Przy pasażu Rubinsteina powstanie oryginalny plac zabaw, który zostanie zaprojektowany przez studentów Politechniki Łódzkiej i Akademii Sztuk Pięknych. Doposażony zostanie również Dom Dziennego Pobytu dla seniorów. Zmianie ulegnie także wygląd kamienic miejskich, które zostaną obsadzone pnącą zielenią.

5) Widzew: w Parku Osiedlowym wymieniony zostanie chodnik, który zmieni się w alejkę wysadzoną kostką brukową. Park zostanie oświetlony, przybędzie w nim również ławek oraz nowych drzew. Wyremontowana zostanie droga dojazdowa z ul. Puszkina do ul. ks. Wujaka – wyremontowane zostaną sąsiadujące chodniki i parkingi, zmieniona będzie też organizacja ruchu. Przy Lasu Widzewskim utworzony zostanie skatepark. Wymieniona zostanie nawierzchnia asfaltowa na ul. ks. Wujaka, Gogola, Gorkiego i Ćwiklińskiej. Plac zabaw przy ul. Lermontowa 7 wzbogaci się o nowy sprzęt.
Data publikacji: 28.04.2014

Zobacz wcześniejsze aktualności

Z czego wykonać blat kuchenny?

Z czego wykonać blat kuchenny?

Blat kuchenny powinien cechować się trwałością, funkcjonalnością, ale również estetycznym wyglądem. Dostępnych je...

Warto przeczytać

Zobacz również